Mimo, że owoce i warzywa stanowią jeden z mniejszych sektorów w produkcji rolnej, są za to jednym z bardziej dochodowych. W przypadku owoców zdecydowanie najważniejszym produktem są jabłka, natomiast wśród warzyw prym wiodą uprawy cebuli. Uprawy specjalne odgrywają drugorzędną rolę.

Rynek warzyw w Austrii:

Powierzchnia upraw warzyw w Austrii zmniejszyła się w niewielkim stopniu w 2012 roku (o 1000 ha do 15000 hektarów), dostarczając na rynek w 2012 roku w sumie 615 700 ton warzyw. W przeważającej części uprawy te zajmują tereny położone w korzystnej pod względem klimatu wschodniej części Austrii, przy czym wiodącą rolę odgrywa tutaj Dolna Austria z powierzchnią upraw ok. 8 200 hektarów, następnie Styria (1 700 hektarów), Górna Austria (1 700 hektarów) oraz Burgenland (1 360 hektarów).

W dziedzinie upraw warzyw istnieje rozróżnienie na uprawy rolne i ogrodnicze. Ponadto można wyodrębnić uprawy na obszarach chronionych, szklarniane lub w tunelach foliowych. Praktycznie na całej powierzchni obszarów upraw wprowadza się owady.

Udział różnych gatunków warzyw zmienia się z roku na rok. Największy udział w uprawach w roku 2012 zajmowały uprawy cebuli (2.900 ha) oraz marchwi (1.665 ha), a następnie kapusty (909 ha). W poprzednim sezonie, ze względu na dużą ilość zapasów, mocno zaznaczył się spadek udziału zielonego groszku (z przeznaczeniem głównie do produkcji mrożonek), zarówno pod względem powierzchni upraw jak i zbiorów. W konsekwencji powierzchnia upraw zielonego groszku zmniejszyła się o ok. 800 hektarów, a zbiory spadły z ok. 12 000 do 4 500 ton.

Stopień samowystarczalności dla warzyw wynosi obecnie około 68%. Konsumpcja warzyw w Austrii wynosi około 111,2 kg warzyw per capita (tendencja wzrostowa). Ulubionym warzywem Austriaków są rzodkiewki, których konsumują 28 kg rocznie, a następnie cebula (9,3 kg na mieszkańca rocznie). W przypadku cebuli najwyższy jest również stopień samowystarczalności (166%).

Gospodarstwa rolne w Austrii zajmujące się ekologiczną produkcją warzyw („bio“-produkty) są bardzo zróżnicowane. Istnieją zarówno mali producenci oferujący bezpośrednio na rynku różnorodne (w tym rzadkie) gatunki warzyw, jak i więksi producenci dostarczający swoje produkty z wielkopowierzchniowych upraw rolnych do dużych sieci handlowych. Warzywa „bio“ cieszą się wśród austriackich konsumentów dużą popularnością, przy czym najchętniej wybierane są warzywa krajowe. Jednakże austriackie uprawy „bio“ nie są w stanie pokryć zapotrzebowania na tego rodzaju produkty na rodzimym rynku. Z tego względu nowi producenci w obszarze upraw ekologicznych są zawsze mile widziani. Tego rodzaju pomysł na biznes powinien być jednak zawsze dobrze przemyślany, ponieważ w przypadku produktów rolnych „bio“ nie zawsze istnieją sprawdzone i pewne możliwości zbytu.

Rynek owoców w Austrii:

Owoce są uprawiane w 4222 zakładach produkcyjnych na powierzchni 11 000 hektarów. W 2012 roku wyprodukowano łącznie ok. 224 000 ton owoców.
Głównymi obszarami upraw są Dolna Austria, Górna Austria oraz Styria.
Wśród uprawianych kultur dominuje jabłko (6050 ha). Truskawki ananasowe zajmują pod względem powierzchni i ilości upraw drugie miejsce. Znaczną rolę odgrywają również uprawy moreli, śliwek i gruszek. W Górnej Austrii dzielnica Mostviertel słynie z uprawy jabłek i gruszek.
Morela z Wachau od 1996 r. podlega ochronie UE jako produkt o zastrzeżonej nazwie „Wachauer Marille”.
W 2012 roku Austriacy spożyli 156 000 ton jabłek oraz około 97 500 ton bananów. Stopień samowystarczalności wynosi w przypadku jabłek 106%, moreli – 45% i śliwki – 89%. Pod względem powierzchni upraw oraz wielkości zbiorów drugie miejsce zajmują truskawki ananasowe. Ponadto uprawiane są morele, śliwki i gruszki.
Stopień samowystarczalności wynosi w przypadku jabłek 106 %, moreli – 45% i 89 % w przypadku śliwki.

Intensywna uprawa owoców:

Powierzchnie upraw w 2012 roku (w hektarach):

Letnie odmiany jabłek: 142
Zimowe odmiany jabłek: 5909
Letnie odmiany gruszek: 213
Zimowe odmiany gruszek: 186
Orzechy włoskie: 57
Śliwki: 239
Czereśnie: 236
Wiśnie: 31
Morele: 584
Brzoskwinie i nektarynki: 188
Czerwone i białe porzeczki: 79
Czarne porzeczki: 149
Truskawki ananasowe: 1267
Czarny bez: 1416

Źródło: Statystyki Austria

Strategia narodowa oraz kontekst środowiskowy w sektorze warzyw i owoców:

Zgodnie ze zmodyfikowanymi przepisami w zakresie GMO w odniesieniu do sektora warzyw i owoców, od 2009 roku wszystkie programy operacyjne muszą być realizowane w oparciu o „Narodową Strategię“. Stanowią one obowiązkowe elementy programu wspierania produkcji i dystrybucji przyjaznej dla środowiska. Te szczególne środki powinny być w każdym przypadku skoordynowane i z priorytetami i celami programu „rozwój obszarów wiejskich”. Zostały one również formalnie znotyfikowane przez Komisję Europejską jako odrębne „Ramy środowiskowe w sektorze warzyw i owoców”.

Celem Narodowej Strategii jest zapewnienie prawidłowego i jednolitego wdrażania programów operacyjnych, przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych. Narodowa Strategia obejmuje m.in. analizę sytuacji sektora pod kątem mocnych i słabych stron, potencjał rozwojowy, priorytety, cele programów operacyjnych i instrumenty, jak również wskaźniki ilościowe wykorzystywane w celach monitorowania rozwoju.

Uprawy specjalne:

W niewielkim stopniu jest uprawiany w Austrii chmiel. W 2012 roku jego uprawy zajmowały w Austrii 246 hektarów. Były one usytuowane w Styrii (Leutschach) oraz w regionie Waldviertel i Mühlviertel (ok. 152 ha). Główne odmiany to „Celeja” (115 ton), „Magnum” (77 ton) oraz „Perła” (ok. 66 t).

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na następujących stronach internetowych:

http://www.bmlfuw.gv.at/en/fields/agriculture/Productionandmarkets/Plantproduction.html

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/287842/umfrage/pro-kopf-konsum-von-gemuese-in-oesterreich-nach-art/

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/287657/umfrage/pro-kopf-konsum-von-obst-in-oesterreich-nach-fruchtsorten/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *