BestproekoRolnicy Best Proeko bardzo dbają o glebę, którą uprawiają. Oni wiedzą, że zdrowa i żyzna gleba, to zdrowe i silne rośliny. Rolnicy Best Proeko służą
przyrodzie i służą ludziom.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa ekologicznego i turystyki zrównoważonej w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską,
promowanie tradycyjnych i przyjaznych dla przyrody form gospodarowania na wsi, służących poprawie życia mieszkańców obszarów wiejskich,
promowanie postaw eko-obywatelskich mogących przyczynić się do zwiększenia udziału społeczności lokalnej w decydowaniu o kierunkach rozwoju, poprawie warunków ekonomicznych i społecznych na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
organizowanie wzajemnej pomocy właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, promocji producentów tradycyjnych, wyrobów ekologicznych i regionalnych,
wspieranie działań służących szczególnie poprawie jakości produktów i usług, transferowi fachowej wiedzy, umiejętności i technologii, uzyskiwaniu krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz poprawie marketingu i dotarciu do rynków zbytu produktów.

Strona internetowa: http://www.bestproeko.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *