REGULAMIN
II FESTIWALU OWOCÓW I WARZYW ŚWIATA 25 – 27.09.2015
PAŁAC KULTURY I NAUKI, MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU PL. DEFILAD 1, Warszawa

 1. Organizatorami II Festiwalu OWOCÓW I WARZYW ŚWIATA są Warszawska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, Cosinus – Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych, Liga Kobiet Polskich.
 2. Festiwal odbędzie się w dniach od 4 do 6 września w Warszawie, w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1
 3. Godziny otwarcia Festiwalu:
  – 24.09 od godz. 15.00 do godz. 22.00(montaż stoisk)
  – 25.09 od godz. 10.00 do godz. 20.00
  – 26.09 od godz. 10.00 do godz. 20.00
  – 27.09 od godz. 10.00 do godz. 17.00
 4. Podstawą uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz opłacenie kosztów udziału.
 5. Każdy z Uczestników Festiwalu otrzymuje od Organizatorów miejsce wystawiennicze zgodnie z zamówionym pakietem. Uzyskanie dodatkowej powierzchni wystawienniczej możliwe jest po uzyskaniu zgody od Organizatora.
 6. Opłaty należy wnieść w terminie najpóźniej do dnia 21 września b.r. Firmą obsługującą rozliczenia festiwalowe jest: TTG Polska Sp. z o.o. ul Świętokrzyska 36 lokal 45/23, 00-116 Warszawa, NIP 5240102547. Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: TTG Polska, Nr konta bankowego: 81 2490 0005 0000 4520 1112 3200, tytułem: udział w II Festiwalu OWOCÓW I WARZYW Świata.
 7. Na stoisku prowadzić można sprzedaż i promocję swoich produktów. Wszelka sprzedaż i promocja poza obrębem stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatorów.
 8. W przypadku przygotowania prezentacji wystawca może otrzymać tę powierzchnię nieodpłatnie, pod warunkiem prowadzenia cogodzinnych pokazów i prezentacji przez cały okres Festiwalu bez prawa prowadzenia sprzedaży (ekspozycje krajów).
 9. Wystawca, który zgłosi w Karcie Zgłoszenia zapotrzebowanie na podłączenie energii elektrycznej 230V, ponosi dodatkowe koszty: 1 kW – 200 zł netto; 2 kW – 300 zł netto; powyżej 3 kW do ustalenia z organizatorem. Podłączenie elektryczne jest akceptowane w przypadku potrzeby przygotowania produktów. Ze względu na ograniczony pobór mocy nie przewiduje się podłączania czajników elektrycznych. Wystawcy otrzymują vouchery na napoje: kawa, herbata, gorące kanapki.
 10. Aby uzyskać podłączenie do energii elektrycznej Wystawca powinien posiadać przedłużacz o długości co najmniej 15 m, przekroju kabla min. 1.5 mm² oraz ilości gniazdek odpowiadającej liczbie zaakceptowanych do podłączenia urządzeń.
 11. Wystawca urządza stoisko we własnym zakresie na miejscu wskazanym przez Organizatora.
 12. Wszelkie prace związane z urządzeniem stoiska muszą być zakończone najpóźniej do dn. 25 września 2015 godz. 08.30. Wjazd na teren Pałacu Kultury i Nauki możliwy jest w dniu 24 września br. od godz. 15.00 do godz. 22.00.
 13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, celnych i handlowych, oraz regulaminu Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Na terenie parkingu PKiN należy stosować się do regulaminu http://www.pkin.pl/PL/parking/regulamin-korzystania-z-parkingu-przy-pkin/.

Dodatkowych informacji udzielają:

Adrian Kołodziejczyk, tel. +48 22 297 66 25 , e-mail: ak@festiwale.co
Cezary Kopczyński, tel. +48 22 297 66 24, e-mail: ck@festiwale.co
Anna Legutko, tel. +48 22 297 66 26, e-mail: al@festiwale.co