Logo_nag³ówek_k_cmyk_3 uklady.cdr

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach jest instytutem Resortu Rolnictwa, utworzonym w 2011 roku poprzez połączenie dwóch jednostek badawczo-rozwojowych o długiej tradycji i bogatym dorobku naukowym i wdrożeniowym, tj. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka i Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Program badawczy Instytutu Ogrodnictwa obejmuje wszystkie zagadnienia związane z produkcją ogrodniczą, począwszy od badań nad biologicznymi podstawami produkcji owoców, warzyw i roślin ozdobnych poprzez biotechnologię, genetykę i hodowlę twórczą roślin ogrodniczych, agrotechnikę, ochronę roślin, szkółkarstwo i ochronę zasobów genowych roślin owocowych, warzywnych, ozdobnych i miododajnych, nawadnianie roślin, uprawę grzybów jadalnych, przetwórstwo i przechowalnictwo owoców i warzyw, bezpieczeństwo żywności, pszczelnictwo, po agroinżynierię i ekonomikę.

Na stoisku Instytutu Ogrodnictwa prezentować będziemy owoce i warzywa, jako surowiec do przetwórstwa oraz produkty powstałe w toku realizacji projektu OPTIFEL finansowany z 7 Ramowego Programu UE, Nr projektu 311754, tytuł projektu – „Zoptymalizowane produkty spożywcze dla starszej populacji”. OPTIFEL ma jako ostateczny cel przyczynianie się do zdrowia osób starszych poprzez zwalczanie niedożywienia z powodu obniżenia zarówno zdolności fizycznych jak i straty apetytu. Założeniem projektu Optifel jest przeniesienie wiedzy dotyczącej potrzeb żywieniowych, preferencji żywieniowych i fizycznych możliwości na dokładne specyfikacje produktów spożywczych i opakowań. Podmiotem projektu będzie populacja osób starszych gotujących w domu lub wykorzystujących usługi firm cateringowych, dla której to populacji projekt przygotuje propozycje produktów spożywczych dostosowane do ich smaku, zwyczajów, potrzeb i ograniczeń. Zakres rozwiązań przewidzianych uwzględni zarówno smak i teksturę jak i jakość odżywczą i bezpieczeństwo mikrobiologiczne a także sposób opakowania i wysyłki. Wybrane informacje o projekcie zamieszczono na posterze. Natomiast na stoisku prezentujemy innowacyjne teksturowane desery na bazie jabłek przygotowane według różnych receptur: z dodatkiem błonnika naturalnego z jabłek lub błonnika rozpuszczalnego z babki jajowatej (Psyllium), który poprawia trawienie i przyczynia się do lepszego funkcjonowania nie tylko układu pokarmowego, ale i całego ciała oraz wzbogacone w preparaty witaminowo-mineralne specjalnie opracowane pod kątem osób starszych i w barwniki antocyjanowe z czarnej marchwi. Poza deserami Instytut Ogrodnictwa na potrzeby projektu opracował smoothie na bazie jabłek zawierające w swoim składzie soki naturalne z dzikiej róży i jagody leśnej. Opracowane produkty zostaną ocenione przez osoby starsze w testach konsumenckich.

www.inhort.pl