chleb-zycia-300

Fundacja „Domy Wspólnoty Chleb Życia” powstała jesienią 2002 roku. Została powołana z inspiracji przełożonej polskiej Wspólnoty Chleb Życia, siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Działamy w woj. Świętokrzyskim, ponieważ tutaj Wspólnota ma trzy domy i widzimy nędzę naszych sąsiadów, której chcemy zaradzić. Województwo Świętokrzyskie, to region gdzie mieszkańcy wsi stanowią ponad 54% ludności, a stopa bezrobocia jest jedną z najwyższych w kraju. Zajmuje niechlubne miejsce w pierwsze dwudziestce najuboższych regionów UE. Poziom wykształcenia jest bardzo niski (jedno z ostatnich miejsc wśród województw jeśli chodzi o ilość młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, a ostatnie miejsce jeśli chodzi o szkoły policealne).

Celem Fundacji jest walka z marginalizacją, szczególnie ubogich, dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje 4 programy:

PRACA, NIE JAŁMUŻNA – przeciw bezrobociu
Prowadzimy warsztaty pracy: przetwórnię i szwalnię oraz brygadę remontową. Bezrobocie degraduje całe rodziny, a w tym rejonie o pracę bardzo trudno. Nasze wyroby cieszą się uznaniem w kraju i zagranicą. Przynoszą satysfakcję klientom i godne życie ludziom, których zatrudniamy.

PODARUJ MI SZKOŁĘ – fundusz stypendialny wspierający materialnie ubogą młodzież w drodze do wiedzy. Około 600 dzieci i młodzieży otrzymuje regularne stypendia, dzięki którym mogą ukończyć szkołę średnią i studia.

WIEJSKIE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY – dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych ze wsi
Dzieci i młodzież na wsi z reguły pozbawione są dostępu do rozrywki i zajęć pozalekcyjnych. W małej wiosce Nagorzyce jest inaczej. Pełna paleta zajęć w świetlicy i przedszkole z lekcjami angielskiego i rytmiki. Dzieci z odległych wiosek dowozimy sami. Organizujemy wycieczki i wyjazdy wakacyjne. Sami wyremontowaliśmy budynek, zrobiliśmy boiska, place zabaw. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

DARY RZECZOWE – działalność charytatywna
Przyjmujemy i rozdajemy potrzebującym odzież, żywność, środki czystości, meble…

www.chlebzycia.org